Založ si blog

Dodatok Apostille a legalizácia listín

Dodatok Apostille a legalizácia listín

Na základe uznesenia NRSR z marca r. 2001 Slovensko pristúpilo k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín s platnosťou of februára r. 2002 má MVSR oprávnenie vydávať dokument Apostille pre verejné listiny, ktoré sú vydané v jeho rezorte s výnimkou listín, ktoré sú uvedené v bode 6 Haagskeho dohovoru. Odbor živnostenského podnikania MVSR na základe tohto dohovoru najčastejšie overuje originály živnostenského oprávnenia, osvedčenia o živnostenskom oprávnení, koncesné listiny, príp. živnostenské listiny, ktoré boli vydané po 1. januári r. 2003, alebo originály výpisov zo živnostenského registra (ŽR).

Pod pojmom Apostille rozumieme dokument nahrádzajúci predchádzajúce viacstupňové osvedčovanie verejných listín. Tieto listiny sú určené na úradné použitie v zmluvných krajinách spomínaného dohovoru a zabezpečuje hodnovernosť verejnej listiny pre použitie v týchto krajinách.

V pôsobnosti odboru živnostenského podnikania je nutné na overenie listín zaslať vyplnenú žiadosť o Apostille doložku spolu s originálom listiny, ktorá má byť overovaná a 10 eurovým kolkom za každý apostilovaný dokument. Na základe položky č. 3 bod 1, písm. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je možné apostilovaný dokument buď zaslať poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, odbor živnostenského podnikania, Drieňová 22, 82686 Bratislava, alebo doložiť osobne na podateľni MVSR, sekcia verejnej správy, alebo priamo na odbore živnostenského podnikania. Ak sa jedná o naliehavý prípad odporúčame sa obrátiť telefonicky na sekretariát odboru živnostenského podnikania: 02/48592401.

Potvrdenie podpisu a pečiatky verejných listín v krajinách mimo Haagsky dohovor

V krajinách, ktoré nepristúpili k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov platí aj naďalej proces legalizácie a superlegalizácie. Na základe tohto procesu overuje vyšší orgán validitu podpisu a tiež pečiatky na osvedčení. Autentickosť a dôveryhodnosť osvedčenia daný orgán neoveruje.

Priebeh overenia, teda legalizácie a superlegalizácie vydaného osvedčenia v rámci vecnej pôsobnosti MVSR, odbor živnostenského podnikania pre použitie v štátoch mimo Haagsky dohovor obsahuje nasledovný postup:

  • MVSR, odbor živnostenského podnikania dosvedčí k legalizácii verejnú listinu podpisom a pečiatkou, vydaná v rámci jeho vecnej pôsobnosti,
  • MZVSR a európskych záležitostí SR, konzulárny odbor, overí verejnú listinu potvrdenú MVSR, odborom živnostenského podnikania,
  • Overený dokument sa následne predkladá na preklad súdnemu prekladateľovi do jazyka, v ktorom sa bude dokument používať,
  • Preložený dokument súdnym prekladateľom sa následne predkladá ďalej na preskúmanie príslušnému krajskému súdu,
  • Verifikovaný a preložený dokument sa opäť predkladá na konzulárny odbor MZVSR a európskych záležitostí SR na ďalšie preskúmanie,
  • V poslednom kroku je už samotná superlegalizácia vykonaná konzulátom/ veľvyslanectvom štátu, v ktorom bude dokument použitý.

Správny poplatok za legalizáciu každého odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu MVSR, odbor živnostenského podnikania je 5 eur ,-

Založenie spoločnosti s. r. o. – Odpovedáme na vaše otázky

17.05.2019

Ako dlho trvá založenie eseročky? Čas, ktorý potrebujete na založenie spoločnosti s.r.o. od prvého podania návrhu na zaregistrovanie spoločnosti na príslušný úrad bude asi dva týždne. Môže viac »

Zmena údajov konateľa v obchodnom registri – pozor na pokutu

10.05.2019

Ak ste zmenili miesto trvalého pobytu, alebo nastala u Vás zmena priezviska po sobáši, máte povinnosť tieto zmeny údajov nahlásiť do 30 dní do obchodného registra. V opačnom prípade Vám ako viac »

Postup pri vystavení faktúry a čo neprehliadnuť

07.05.2019

Na čo by podnikateľ nemal zabudnúť pri vystavení faktúry a na čo by si mal dať pozor, aby neurobil zásadnú chybu. Faktúra musí hlavne obsahovať náležitosti podľa predpísaných zákonov, viac »

Huawei, P30 Pro

Android nemusí byť pre telefóny Huawei. V Googli diskutujú, čo Číňanom škrtnú

20.05.2019 09:00

Americká spoločnosť Google sa chystá obmedziť čínskej firme Huawei používanie svojho operačného systému Android, tvrdí Reuters.

autá, kolóna, tachometer

Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na viacerých bratislavských úsekoch

20.05.2019 08:59

V kolónach si počkajú od desiatich do 30 minút.

Ukrajina / Voldymyr Zelenskyj /

Zelenskyj proti korupcii. Neobíde ani kamaráta oligarchu?

20.05.2019 08:00

Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa dnes ujme moci, tvrdí, že zúčtuje s chobotnicou zločinu, čo sa nepodarilo jeho predchodcovi Petrovi Porošenkovi.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 36
Celková čítanosť: 32036x
Priemerná čítanosť článkov: 890x

Autor blogu