Čo nezanedbať pri kúpe ready-made s. r. o.

10. októbra 2018, etuls, Nezaradené

1. Kupujte výhradne od etablovaného a overeného partnera so skúsenosťami

Skúsenosti, určitý čas pôsobenia na trhu, a najmä pozitívne referencie spokojných klientov sú dôležitým ukazovateľom spoľahlivosti spoločnosti, od ktorej kupujete ready made s. r. o. Rovnako dôležitou je nielen podpora právnikov (predovšetkým advokátov), účtovníkov, ale tiež aj skutočná fyzická kancelária s príslušným zázemím. Táto oblasť nepatrí k tým, v ktorých sa oplatí riskovať, pozornosť zbystrite najmä pri podozrivo nízkej cene. Seriózny partner Vám vždy ponúkne a upozorní aj na alternatívy, napr. založenie sro, a vysvetlí Vám cenové rozdiely a možnosť kúpiť a výhody alternatív. Okrem toho vám ponúkne aj súvisiace služby, ak napríklad hľadáte účtovníčku, tak Vám ponúkne aj vedenie účtovníctva alebo Vám odporučí viacero alternatívnych účtovníkov.

2. Trvajte na stretnutí so zástupcami spoločnosti

Osobné stretnutie, a to minimálne jedno, od vás bude očakávať každá seriózna firma. Jeho účelom je najmä potvrdenie si vzájomných očakávaní a deklarácia kvality poskytovaných služieb (napr. zabezpečenie
prítomnosti notára v okamihu podpisu dokumentov a ďalšie).
Každá seriózna firma hľadá pre predaj ready made spoločností uvedomelých a serióznych zákazníkov, preto sama trvá na osobnom stretnutí. Vždy je výhodou na vlastné oči vidieť a počuť vystupovanie pôvodného konateľa spoločnosti. Ak spozorujete výrazné uprednostňovanie podpisovania na diaľku môžete si byť takmer istí, že spoločnosť, s ktorou jednáte je neseriózna a vy riskujete nemalé komplikácie spojené s celou transakciou.

3. Pozorne si skontrolujte podpisované dokumenty a zásadne trvajte na vyhotovení preberacieho protokolu

Tento bod by mal byť jednoducho samozrejmosťou. Mať písomný zoznam dokumentov, ktoré ste pri kúpe ready made firmy od predávajúcej spoločnosti prebrali a podpísali. Efektívne sa tak vyhnete potenciálnym budúcim nedorozumeniam a problémom s tým súvisiacich.

4. Záruky o „čistom štíte“ firmy je nevyhnutné mať v písomnom vyhotovení

Je vhodné preveriť si, či a aké záruky firma, od ktorej ready made spoločnosť kupujete, poskytuje. Príkladom je záruka prepisu firmy do určitého dátumu, potvrdenie o bezdlžnosti firmy a ďalšie.

5. Dokumenty potrebné k zakúpeniu firmy musí pripravovať právnik

Tento bod by mal byť rovnako samozrejmým ako to, že akékoľvek iné možnosti vás varujú pred problémami. Jedine tak máte totiž istotu, že vami podpisované dokumenty sú vytvorené v súlade s platnou legislatívou a že spoločnosť, od ktorej ready made firmu kupujete, je vašim profesionálnym partnerom.
Prevody obchodných podielov sú komplikovanou právnou problematikou, ktorú by mal riešiť právnik s korporátnou praxou. S ohľadom na oprávnenie poskytovať právne služby a povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, by korporátne dokumenty mala pripraviť advokátska kancelária. Výkon zápisu do obchodného registra totiž ešte neznamená, že prevod obchodných podielov vo firme a práca boli vykonané po právnej stránke bez chýb. Niekedy aj zdanlivo banálna formalita, akou je prevod obchodných podielov, nemusí byť až takou jednoduchou, ako by sa na prvý pohľad mohlo javiť. Prirodzene, hlbšie právne informácie, súvislosti a riziká sa nedozviete z internetových formulárov a diskusií.

6. Konečná cena musí byť transparentná

Ďalším samozrejmým bodom, ktorý však neradno opomenúť, je a transparentnosť kúpnej ceny. Vyvarujte sa spoločností, ktoré uvádzajú podozrivo, či dokonca nereálne nízke ceny. Predaj firmy a s ním spojené služby sú kvalifikovanou oblasťou, ktorá má svoju hodnotu a cenu. Overte si teda, či udávaná cena je skutočne finálna a na vás nečaká „milé“ prekvapenie, ak napríklad ďalšie spoplatnenie zápisu zmien v obchodnom registri, doplnenie živností a podobne.

7. Žiadajte všetky príslušné dokumenty v elektronickej aj fyzickej forme

Toto pravidlo by malo byť bežnou „best business practice“ v každej serióznej firme, od ktorej ready made s. r. o. kupujete. Mať k dispozícii dokumenty v elektronickej podobe vám v budúcnosti uľahčia využitie služieb inej spoločnosti či advokáta v prípade, že budete chcieť vo vašej firme uskutočniť ďalšie zmeny. Toto riešenie je prínosom aj v prípade, že ste neboli s firmou, ktorá Vám ready made sro predala, spokojní.
Každá spoločnosť konajúca v mene klienta by mala tieto služby poskytovať, aby ste mali možnosť, avšak nie potrebu, obrátiť sa na niekoho iného.

8. Váš vyšší komfort pri kúpe firmy – notár v sídle spoločnosti

Príjemný bonus, komfort a úspora času – na tieto benefity pre svojich klientov myslia len niektoré firmy fungujúce na trhu predaja ready made spoločnosti. Prečo teda nevyužiť ich nadštandardné služby?

9. Doplnkové služby k predaju ready made

Aké ďalšie komfortné služby okrem bežných vám môže kvalitná spoločnosť ponúknuť?

10. Virtuálneho sídlo

V spojitosti s ready made je virtuálne sídlo bežným. Možno oceníte ak k je na danej adrese či v danej budove aj účtovná kancelária a právnik. Firma vám vie zabezpečiť tiež výrobu pečiatky, vytvorenie loga a celkovej firemnej identity a vy tieto služby môžete, no nemusíte tieto služby využiť.