Založ si blog

Pomôžeme Vám zaregistrovať ochrannú známku v EU

V závislosti od územia,kdechcete poskytnúť ochranu svojej značke je možné registrovať ochrannú známku na národnej úrovni pre konkrétny štát, na úrovni EÚ pre všetky členské štáty alebo na medzinárodnej úrovni pre vybrané štáty vrátane nečlenských štátov  EÚ. V nasledujúcom článku si priblížime postup pri registrácii ochrannej známky EÚ.

Čo je ochranná známka Európskej únie? 

V zmysleustanovenia § 3 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pod ochrannou známkou Európskej únie rozumieme ochrannú známku zapísanú v registri ochranných známok Európskej únie, pričom podľa § 48 daného zákona: „Zápis o ochranných známkach EÚ v registri EÚ má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochranných známok do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR.“ 

Ako podať prihlášku ochrannej známky?

Prihláška ochrannej známky EÚ sa podáva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sídliaci v Alicante a môže byť podaná aj online na nasledujúcom linku.

Pri vypĺňaní prihlášky je možné zvoliť jazyk spomedzi všetkých 23 úradných jazykov EÚ, je však nevyhnutné zvoliť si aj druhý jazyk, ktorý by bol použitý v prípade konania onámietkach, či zrušení ochrannej známky. Druhý jazyk si prihlasovateľ môže zvoliť iba z piatich jazykov – angličtina, nemčina, francúzština, taliančina alebo španielčina.

Prihlasovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. V prihláške sa musia vyplniť údaje prihlasovateľa a podrobnosti o ochrannej známke – či sa jedná o slovnú, obrazovú, kombináciu obrazovej a slovnej ochrannej známky alebo iný typ. V závislosti o aký typ ochrannej známky sa prihlásenie týkaje potrebné aj vyobrazenie vo formáte jpg.

Výrobky a služby chránené ochrannou známkou 

Nemenej dôležitou náležitosťou prihlášky je presné určenie výrobku alebo služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Po zadaní jednotlivých výrobkov a služieb online aplikácia sama k výrobku alebo službe priradí kategóriu podľa Nicejského dohovoru. Prihlasovateľ si teda nevolí triedu, ale konkrétne výrobky a/alebo služby. Zoznam tried ochranných známok je tu. Tried tovarov a služieb je spolu 45.

Podobnosť ochrannej známky 

Prostredníctvom aplikácie je možné vylustrovať, či nie je pre takéto výrobky a služby už registrovaná podobná prípadne rovnaká ochranná známka a vygenerovať si správu o výsledkoch lustrovania.

Možnosť preverenia je na nasledujúcom linku ešte predtým, ako začnete vypĺňať prihlášku. V prípade podania prihlášky ochrannej známky, ktorá je podobná so skôr registrovanou ochrankou známkou, môžu majitelia skôr registrovanej ochrannej známku podať námietku proti registrácii podobnej ochrannej známky. 

Ako postupuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo? 

Po odoslaní podania začína plynúť lehota na preskúmanie prihlášky. Po preskúmaní je prihláška zverejnená a začína plynúť lehota na podanie námietok. Ak je registrácia ochrannej známky Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo schválená, jej registrácia sa zverejní tu.

Aká je cena za registráciu ochrannej známky EÚ?  

Poplatok za online podanie prihlášky ochrannej známky EÚ je 850,- EUR. Poplatok zahŕňa registráciu ochrannej známky na jednu triedu výrobkov alebo služieb. V prípade podania papierovej prihlášky je výška poplatku 1 000,- EUR.

Ak sa registruje ochranná známka dvoch a viac tried výrobkov a/alebo služieb, tak je potrebné za druhú triedu uhradiť doplatok 50,- EUR. Za tretiu a každú ďalšiu triedu je výška doplatku 150,- EUR.

Nestrácajte čas a peniaze – spoločnosť eTuls International SK s.r.o. Vám pomôže s registráciou ochrannej známky. Ušetrite si svoj čas a peniaze.

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detské srdce

02.02.2023 00:14

Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko - domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko v Prešove.

Zväz skautov

Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku

02.02.2023 00:07

Mládežnícka organizácia pre deti a mládež patriacu do ukrajinsko-rusínskej resp. ukrajinskej národnosti vychádzajúca z tradícii ukrajinského skautingu PLAST.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Občianske združenie Pokoj a Dobro Hlohovec

02.02.2023 00:04

30 rokov pracujeme s mužmi bez domova a učíme ich základným hygienickým návykom a 25 sa staráme o ženy a matky s deťmi, tiež im pomáhame zaradiť do života.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Motoklub Rakúsy, o.z.

02.02.2023 00:00

Sme mladí, nadšení chlapci, ktorých hlavným cieľom je podpora motoristického športu a vytváranie podmienok pre pozitívny vzťah detí a mládeže k športu.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 271785x
Priemerná čítanosť článkov: 3020x

Autor blogu