Založ si blog

Postup pri vystavení faktúry a čo neprehliadnuť

Na čo by podnikateľ nemal zabudnúť pri vystavení faktúry a na čo by si mal dať pozor, aby neurobil zásadnú chybu.

Faktúra musí hlavne obsahovať náležitosti podľa predpísaných zákonov, ale inak nemá predpísaný vzhľad alebo formu.

Musí sa riadiť nasledovnými zákonmi:

  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
  • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

V tomto článku sa zameriame na tipy, na ktoré by podnikateľ nemal zabudnúť pri vystavení faktúry, pretože faktúry musia spĺňať náležitosti podľa viacerých uvedených zákonov.

Rozdiely vo faktúre u platiteľa DPH a neplatiteľa DPH

Hlavným rozdielom medzi faktúrami u platiteľa DPH a neplatiteľa DPH je v tom, že neplatiteľ DPH fakturuje sumu bez DPH. Túto sumu požaduje od odberateľa zaplatiť dodávateľ a suma je konečná. Na rozdiel od toho platiteľ DPH uvedie na faktúre sumu bez DPH, výšku DPH a na konci sumu aj s DPH, ktorú má odberateľ zaplatiť.

Platiteľ DPH je povinný na svojej faktúre uviesť informáciu, či je dodanie oslobodené od dane, alebo napr. informáciu o prenesení daňovej povinnosti a iné.

Neplatiteľ DPH neuvádza pri identifikačných údajoch žiadne IČ DPH (iba v prípade, ak je osoba registrovaná podľa §7a zákona o dani z pridanej hodnoty). Na svojej faktúre môže uvádzať poznámku „Nie som platiteľom DPH“.

Vystavené faktúry a ich číslovanie

Povinnou náležitosťou každej faktúry je jej číslovanie a slovné označenie. Podnikateľ si volí sám podľa vlastného uváženia číselné označenie faktúr ako aj iných účtovných dokladov, pričom je povinný dodržať číslovanie faktúr počas celého zdaňovacieho obdobia. Pre lepší prehľad v účtovníctve je lepšie oddelene číslovať tuzemské faktúry, zahraničné alebo preddavkové faktúry.

Dôležité je číslovať faktúry chronologicky podľa čísiel idúcich za sebou (napr.  faktúra č. 1 – VFA2018001, faktúra č. 2, VFA2018002 a pod.).

Pre podnikateľa je najjednoduchším spôsobom vybrať si také jednoduché číslovanie bez interpunkčných znamienok (pomlčky, lomítka a pod.), ktoré umožní ľahké spárovanie faktúr jemu ale aj odberateľovi.

Napr.:Podnikateľ Jozef  K. dodáva tovar do tuzemska, ale aj služby do zahraničia. Pre lepší prehľad sa Jozef rozhodol, že tuzemské faktúry bude označovať nasledovne: VF2018001, VF2018002 a pod.. a zahraničné faktúry bude označovať: ZVF0012018, ZVF0022018 a pod..

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

02.02.2023 00:26

Sme nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území SR.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Príbeh včely

02.02.2023 00:22

Poslaním OZ je osveta včelárenia, prepojenie prostredia, v ktorom žijeme s našimi dennými aktivitami a životom hospodársky významných zvierat - našich včiel.

Veslársky klub Šintava

Veslársky klub Šintava

02.02.2023 00:18

Veslársky klub Šintava je jedným z 5 klubov na Slovensku, venuje sa najmä práci s mládežou a za svoju 38 ročnú existenciu vychoval niekoľko reprezentantov.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detské srdce

02.02.2023 00:14

Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko - domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko v Prešove.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 271791x
Priemerná čítanosť článkov: 3020x

Autor blogu