Založ si blog

Dodatok Apostille a legalizácia listín

Dodatok Apostille a legalizácia listín

Na základe uznesenia NRSR z marca r. 2001 Slovensko pristúpilo k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín s platnosťou of februára r. 2002 má MVSR oprávnenie vydávať dokument Apostille pre verejné listiny, ktoré sú vydané v jeho rezorte s výnimkou listín, ktoré sú uvedené v bode 6 Haagskeho dohovoru. Odbor živnostenského podnikania MVSR na základe tohto dohovoru najčastejšie overuje originály živnostenského oprávnenia, osvedčenia o živnostenskom oprávnení, koncesné listiny, príp. živnostenské listiny, ktoré boli vydané po 1. januári r. 2003, alebo originály výpisov zo živnostenského registra (ŽR).

Pod pojmom Apostille rozumieme dokument nahrádzajúci predchádzajúce viacstupňové osvedčovanie verejných listín. Tieto listiny sú určené na úradné použitie v zmluvných krajinách spomínaného dohovoru a zabezpečuje hodnovernosť verejnej listiny pre použitie v týchto krajinách.

V pôsobnosti odboru živnostenského podnikania je nutné na overenie listín zaslať vyplnenú žiadosť o Apostille doložku spolu s originálom listiny, ktorá má byť overovaná a 10 eurovým kolkom za každý apostilovaný dokument. Na základe položky č. 3 bod 1, písm. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je možné apostilovaný dokument buď zaslať poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, odbor živnostenského podnikania, Drieňová 22, 82686 Bratislava, alebo doložiť osobne na podateľni MVSR, sekcia verejnej správy, alebo priamo na odbore živnostenského podnikania. Ak sa jedná o naliehavý prípad odporúčame sa obrátiť telefonicky na sekretariát odboru živnostenského podnikania: 02/48592401.

Potvrdenie podpisu a pečiatky verejných listín v krajinách mimo Haagsky dohovor

V krajinách, ktoré nepristúpili k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov platí aj naďalej proces legalizácie a superlegalizácie. Na základe tohto procesu overuje vyšší orgán validitu podpisu a tiež pečiatky na osvedčení. Autentickosť a dôveryhodnosť osvedčenia daný orgán neoveruje.

Priebeh overenia, teda legalizácie a superlegalizácie vydaného osvedčenia v rámci vecnej pôsobnosti MVSR, odbor živnostenského podnikania pre použitie v štátoch mimo Haagsky dohovor obsahuje nasledovný postup:

  • MVSR, odbor živnostenského podnikania dosvedčí k legalizácii verejnú listinu podpisom a pečiatkou, vydaná v rámci jeho vecnej pôsobnosti,
  • MZVSR a európskych záležitostí SR, konzulárny odbor, overí verejnú listinu potvrdenú MVSR, odborom živnostenského podnikania,
  • Overený dokument sa následne predkladá na preklad súdnemu prekladateľovi do jazyka, v ktorom sa bude dokument používať,
  • Preložený dokument súdnym prekladateľom sa následne predkladá ďalej na preskúmanie príslušnému krajskému súdu,
  • Verifikovaný a preložený dokument sa opäť predkladá na konzulárny odbor MZVSR a európskych záležitostí SR na ďalšie preskúmanie,
  • V poslednom kroku je už samotná superlegalizácia vykonaná konzulátom/ veľvyslanectvom štátu, v ktorom bude dokument použitý.

Správny poplatok za legalizáciu každého odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu MVSR, odbor živnostenského podnikania je 5 eur ,-

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

Nadšení muzikanti, občianske združenie

01.02.2023 23:25

Nadšení muzikanti, OZ šíri povedomie o slovenskom interpretačnom a skladateľskom umení, podporuje mladých hudobníkov, vytvára medzinárodné hudobné spojenia.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Občianske združenie Alex

01.02.2023 23:14

Sme občianske združenie za meranie zlepšenia Alexíkovho zdravotného stavu.

Petr Pavel

Inaugurácia Pavla bude 9. marca, čaká na telefonát od Zemana

01.02.2023 23:01

Exkluzívne Aktualizujeme Blesková správa Sledujeme online Odporúčame Vieme prví Recenzia Naši a svetoví Novozvolený prezident uviedol, že v hre sú aj pozvánky pre zahraničných hostí.

Zuzana Čaputová

Vymení Prezidentský palác za Brusel? Politico spomína Čaputovú ako kandidátku na šéfku NATO

01.02.2023 21:08

Rešpektovaný bruselský web zhrnul menoslov kandidátov do troch úrovní.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 271763x
Priemerná čítanosť článkov: 3020x

Autor blogu