Založ si blog

Pojem prokúra a prokurista

V tomto článku si vysvetlíme pojem prokurista a čo znamená udelenie prokúry? Aké sú rozdiely medzi štatutárnym orgánom spoločnosti napr. konateľom s.r.o. a prokuristom?

Podstata prokúry

Prokúra predstavuje najširšiu formu zastúpenia podnikateľa a je osobitným druhom plnej moci. Podnikateľ touto cestou splnomocňuje prokuristu na vykonanie všetkých právnych úkonov, ktoré súvisia s podnikaním. A to aj vo všetkých prípadoch, kde sa vyžaduje špeciálne plnomocenstvo.

Z prokúry sú vylúčené právne úkony, ktoré nesúvisia s prevádzkou firmy, čiže nie je generálnym plnomocenstvom. Prokurista nemôže napr. zmeniť sídlo firmy, nemôže uzavrieť zmluvu o predaji podniku alebo rozhodnúť o vylúčení spoločníka. Tieto úkony môžu vykonávať len spoločníci alebo štatutárny zástupcovia spoločnosti. Prokurista nemôže ani previesť svoju prokúru na inú osobu a ani nie je oprávnený ju udeliť tretej osobe.

Konateľ a prokurista

Konateľ je teda štatutárnym orgánom, môže to byť len fyzická osoba, ktorá koná v mene spoločnosti navonok a zo zákona koná v mene spoločnosti pri právnych úkonoch. Prokurista nekoná priamo v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán, ale koná ako zmluvný splnomocnenec. Prokúra je teda určitá forma splnomocnenia a prokuristom môže byť tiež len fyzická osoba, ale jej rozsah právomocí je menší ako u konateľa spoločnosti.

Možnosti prokúry

Zo zákona v prokúre nie je zahrnuté oprávnenie zaťažovať nehnuteľnosti, je to možné iba v prípade, ak je to v prokúre výslovne uvedené. V prípade štatutárneho orgánu spoločnosti toto uvedené nie je, avšak obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne následky voči tretím osobám. Ak prokurista urobí právne taký úkon aj napriek obmedzeniam, podnikateľa ním zaväzuje. Podnikateľ môže udeliť prokuristovi obmedzenia napr. aby prokurista bol oprávnený vykonať iba určité druhy konania, tieto obmedzenia nemajú právne účinky voči tretím osobám. Právne úkony, ktoré prekročia zákonný rozsah oprávnenia konať za podnikateľa, podnikateľa nezaväzujú.

Udelenie prokúry

Fyzická osoba – živnostník, ktorý je zapísaný do obchodného registra, môže prokuristu splnomocniť osobne. V prípade právnických osôb (napr. a.s., v.o.s.) to vykoná štatutárny orgán. Pri eseročke platí v zmysle zákona, že o odvolaní a vymenovaní prokuristu rozhoduje valné zhromaždenie, ak nie je uvedené inak v spoločenskej zmluve alebo v stanovách. Podľa zákona tiež platí, že fyzická osoba, ktorá je štatutárom spoločnosti, nemôže byť zároveň aj jej konateľom. Právny vzťah medzi prokuristom a podnikateľom upravuje Obchodný zákonník obchodným záväzkovým vzťahom.

 

Prokúra a jej účinnosť

Funkcia štatutárneho orgánu spoločnosti je účinná už dňom, kedy bola fyzická osoba vymenovaná za štatutárny orgán a nie až pri zápise do obchodného registra.  Na rozdiel pri udelení prokúry, ktorá je účinná až dňom zápisu do obchodného registra.

V návrhu na zápis prokúry do obchodného registra musí byť uvedené celé meno a bydlisko prokuristu a aj spôsob ako sa bude za podnikateľa podpisovať. Všeobecne platí, že sa prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná si pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru. Akú formu má mať dodatok zákon neupravuje, môžu byť použité rôzne varianty napr. ,,p.pˮ, ,,per procuramˮ , ,,prokuristaˮ a pod.

Ak je prokúra udelená viacerým prokuristom, v návrhu musí byť jasné, ako budú prokuristi konať, či samostatne alebo viacerí spoločne.

Ukončenie prokúry

Funkcia prokuristu môže byť ukončená viacerými spôsobmi. U podnikateľa je to odvolanie prokuristu, ktoré by malo prebehnúť tým istým spôsobom ako jeho vymenovanie. Prokúra zaniká aj stratou spôsobilosti prokuristu na právne úkony, dohodou, výpoveďou alebo smrťou prokuristu.

Pre podnikateľa je udelenie prokúry efektívnym spôsobom, ako si zjednodušiť bežné činnosti súvisiace s podnikaním. Tým, že oprávnenie prokuristu má široký rozsah, je dôležité vybrať si a udeliť prokúru zodpovednej osobe, ktorá ju bude vykonávať v čo najlepšom záujme podnikateľa.

 

Tradícia ochranných známok

22.01.2020

Tradícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov a služieb začala už v období staroveku, kedy sa určité označenia používali v spojitosti s keramickými, tehliarskymi viac »

Dôvody vedúce k výmazu ochrannej známky

21.01.2020

Kompetencie v konaní o výmaze ochrannej známky z registra má výlučne Úrad priemyselného vlastníctva. Úrad ochrannú známku z registra vymaže, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo viac »

Prechod zo živnosti na s. r. o.

20.01.2020

Podnikáte už dlhšiu dobu, a zaťažujú Vás čoraz vyššie odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne ? Mnoho našich zákazníkov sa zaujíma, ako môžu hladko prejsť z podnikania v rámci živnosti viac »

čínska reštaurácia, Laurinská ulica, Sólymos, incident

Polícia v centre Bratislavy riešila agresívneho muža. Bol to minister Sólymos

22.01.2020 23:04

V centre Bratislavy polícia riešila konflikt, pri ktorom agresívny muž vykrikoval, že je minister životného prostredia. Naozaj išlo o ministra Lászlóa Sólymosa.

Luigi Di Maio

Luigi Di Maio odstúpil z vedenia Hnutia piatich hviezd

22.01.2020 22:38

Hnutie je najsilnejšou stranou vo vláde premiéra Giuseppeho Conteho.

Španielsko počasie dážď sneh víchrica obete

Španielskom sa presúva krutá zimná búrka, usmrtila už najmenej deväť ľudí

22.01.2020 22:20

Medzi novonahlásenými mŕtvymi boli v stredu 49-ročný bezdomovec.

peniaze, bankovky, euro

MZ SR: Peniaze išli prioritne do nemocníc, ktoré liečia najvážnejšie prípady

22.01.2020 21:30

Aj menšie nemocnice sa môžu uchádzať o finančné prostriedky, a to z európskych fondov,mieni rezort.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 74
Celková čítanosť: 91240x
Priemerná čítanosť článkov: 1233x

Autor blogu