Založ si blog

Pojem prokúra a prokurista

V tomto článku si vysvetlíme pojem prokurista a čo znamená udelenie prokúry? Aké sú rozdiely medzi štatutárnym orgánom spoločnosti napr. konateľom s.r.o. a prokuristom?

Podstata prokúry

Prokúra predstavuje najširšiu formu zastúpenia podnikateľa a je osobitným druhom plnej moci. Podnikateľ touto cestou splnomocňuje prokuristu na vykonanie všetkých právnych úkonov, ktoré súvisia s podnikaním. A to aj vo všetkých prípadoch, kde sa vyžaduje špeciálne plnomocenstvo.

Z prokúry sú vylúčené právne úkony, ktoré nesúvisia s prevádzkou firmy, čiže nie je generálnym plnomocenstvom. Prokurista nemôže napr. zmeniť sídlo firmy, nemôže uzavrieť zmluvu o predaji podniku alebo rozhodnúť o vylúčení spoločníka. Tieto úkony môžu vykonávať len spoločníci alebo štatutárny zástupcovia spoločnosti. Prokurista nemôže ani previesť svoju prokúru na inú osobu a ani nie je oprávnený ju udeliť tretej osobe.

Konateľ a prokurista

Konateľ je teda štatutárnym orgánom, môže to byť len fyzická osoba, ktorá koná v mene spoločnosti navonok a zo zákona koná v mene spoločnosti pri právnych úkonoch. Prokurista nekoná priamo v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán, ale koná ako zmluvný splnomocnenec. Prokúra je teda určitá forma splnomocnenia a prokuristom môže byť tiež len fyzická osoba, ale jej rozsah právomocí je menší ako u konateľa spoločnosti.

Možnosti prokúry

Zo zákona v prokúre nie je zahrnuté oprávnenie zaťažovať nehnuteľnosti, je to možné iba v prípade, ak je to v prokúre výslovne uvedené. V prípade štatutárneho orgánu spoločnosti toto uvedené nie je, avšak obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne následky voči tretím osobám. Ak prokurista urobí právne taký úkon aj napriek obmedzeniam, podnikateľa ním zaväzuje. Podnikateľ môže udeliť prokuristovi obmedzenia napr. aby prokurista bol oprávnený vykonať iba určité druhy konania, tieto obmedzenia nemajú právne účinky voči tretím osobám. Právne úkony, ktoré prekročia zákonný rozsah oprávnenia konať za podnikateľa, podnikateľa nezaväzujú.

Udelenie prokúry

Fyzická osoba – živnostník, ktorý je zapísaný do obchodného registra, môže prokuristu splnomocniť osobne. V prípade právnických osôb (napr. a.s., v.o.s.) to vykoná štatutárny orgán. Pri eseročke platí v zmysle zákona, že o odvolaní a vymenovaní prokuristu rozhoduje valné zhromaždenie, ak nie je uvedené inak v spoločenskej zmluve alebo v stanovách. Podľa zákona tiež platí, že fyzická osoba, ktorá je štatutárom spoločnosti, nemôže byť zároveň aj jej konateľom. Právny vzťah medzi prokuristom a podnikateľom upravuje Obchodný zákonník obchodným záväzkovým vzťahom.

 

Prokúra a jej účinnosť

Funkcia štatutárneho orgánu spoločnosti je účinná už dňom, kedy bola fyzická osoba vymenovaná za štatutárny orgán a nie až pri zápise do obchodného registra.  Na rozdiel pri udelení prokúry, ktorá je účinná až dňom zápisu do obchodného registra.

V návrhu na zápis prokúry do obchodného registra musí byť uvedené celé meno a bydlisko prokuristu a aj spôsob ako sa bude za podnikateľa podpisovať. Všeobecne platí, že sa prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná si pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru. Akú formu má mať dodatok zákon neupravuje, môžu byť použité rôzne varianty napr. ,,p.pˮ, ,,per procuramˮ , ,,prokuristaˮ a pod.

Ak je prokúra udelená viacerým prokuristom, v návrhu musí byť jasné, ako budú prokuristi konať, či samostatne alebo viacerí spoločne.

Ukončenie prokúry

Funkcia prokuristu môže byť ukončená viacerými spôsobmi. U podnikateľa je to odvolanie prokuristu, ktoré by malo prebehnúť tým istým spôsobom ako jeho vymenovanie. Prokúra zaniká aj stratou spôsobilosti prokuristu na právne úkony, dohodou, výpoveďou alebo smrťou prokuristu.

Pre podnikateľa je udelenie prokúry efektívnym spôsobom, ako si zjednodušiť bežné činnosti súvisiace s podnikaním. Tým, že oprávnenie prokuristu má široký rozsah, je dôležité vybrať si a udeliť prokúru zodpovednej osobe, ktorá ju bude vykonávať v čo najlepšom záujme podnikateľa.

 

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

Ukrajinský vojak, vojna na Ukrajine, bojovník, národná garda, výcvik,

Na Rusov chodíme, ako na ryby: Tajné ukrajinské komando prvýkrát verejne prehovorilo

19.06.2024 12:30

V rozhovore Zástupca opísal tiež komunikáciu so zajatými Rusmi.

preventívna prehliadka, doktor, doktorka, pacientka, liečba

V Rakúsku zaznamenali prudký nárast prípadov čierneho kašľa

19.06.2024 12:19

Nebezpečné je toto ochorenie predovšetkým pre deti; v marci mu podľahlo v rakúskom Grazi bábätko.

Čína Filipíny more Juhočínske loď

Čínska pobrežná stráž vtrhla na palubu filipínskych lodí v Juhočínskom mori

19.06.2024 11:35

Došlo k stretu, pri ktorom bol vážne zranený jeden námorník, uviedla filipínska armáda.

SR Nitra crtur kúpalisko sezóna otvorenie NRX

Trópy aj v noci, teploty v stredu ešte porastú. Mierna úľava na obzore

19.06.2024 11:09

Astronomické leto sa tento rok začne najskôr od roku 1796.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 319559x
Priemerná čítanosť článkov: 3551x

Autor blogu