Založ si blog

Pojem prokúra a prokurista

V tomto článku si vysvetlíme pojem prokurista a čo znamená udelenie prokúry? Aké sú rozdiely medzi štatutárnym orgánom spoločnosti napr. konateľom s.r.o. a prokuristom?

Podstata prokúry

Prokúra predstavuje najširšiu formu zastúpenia podnikateľa a je osobitným druhom plnej moci. Podnikateľ touto cestou splnomocňuje prokuristu na vykonanie všetkých právnych úkonov, ktoré súvisia s podnikaním. A to aj vo všetkých prípadoch, kde sa vyžaduje špeciálne plnomocenstvo.

Z prokúry sú vylúčené právne úkony, ktoré nesúvisia s prevádzkou firmy, čiže nie je generálnym plnomocenstvom. Prokurista nemôže napr. zmeniť sídlo firmy, nemôže uzavrieť zmluvu o predaji podniku alebo rozhodnúť o vylúčení spoločníka. Tieto úkony môžu vykonávať len spoločníci alebo štatutárny zástupcovia spoločnosti. Prokurista nemôže ani previesť svoju prokúru na inú osobu a ani nie je oprávnený ju udeliť tretej osobe.

Konateľ a prokurista

Konateľ je teda štatutárnym orgánom, môže to byť len fyzická osoba, ktorá koná v mene spoločnosti navonok a zo zákona koná v mene spoločnosti pri právnych úkonoch. Prokurista nekoná priamo v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán, ale koná ako zmluvný splnomocnenec. Prokúra je teda určitá forma splnomocnenia a prokuristom môže byť tiež len fyzická osoba, ale jej rozsah právomocí je menší ako u konateľa spoločnosti.

Možnosti prokúry

Zo zákona v prokúre nie je zahrnuté oprávnenie zaťažovať nehnuteľnosti, je to možné iba v prípade, ak je to v prokúre výslovne uvedené. V prípade štatutárneho orgánu spoločnosti toto uvedené nie je, avšak obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne následky voči tretím osobám. Ak prokurista urobí právne taký úkon aj napriek obmedzeniam, podnikateľa ním zaväzuje. Podnikateľ môže udeliť prokuristovi obmedzenia napr. aby prokurista bol oprávnený vykonať iba určité druhy konania, tieto obmedzenia nemajú právne účinky voči tretím osobám. Právne úkony, ktoré prekročia zákonný rozsah oprávnenia konať za podnikateľa, podnikateľa nezaväzujú.

Udelenie prokúry

Fyzická osoba – živnostník, ktorý je zapísaný do obchodného registra, môže prokuristu splnomocniť osobne. V prípade právnických osôb (napr. a.s., v.o.s.) to vykoná štatutárny orgán. Pri eseročke platí v zmysle zákona, že o odvolaní a vymenovaní prokuristu rozhoduje valné zhromaždenie, ak nie je uvedené inak v spoločenskej zmluve alebo v stanovách. Podľa zákona tiež platí, že fyzická osoba, ktorá je štatutárom spoločnosti, nemôže byť zároveň aj jej konateľom. Právny vzťah medzi prokuristom a podnikateľom upravuje Obchodný zákonník obchodným záväzkovým vzťahom.

 

Prokúra a jej účinnosť

Funkcia štatutárneho orgánu spoločnosti je účinná už dňom, kedy bola fyzická osoba vymenovaná za štatutárny orgán a nie až pri zápise do obchodného registra.  Na rozdiel pri udelení prokúry, ktorá je účinná až dňom zápisu do obchodného registra.

V návrhu na zápis prokúry do obchodného registra musí byť uvedené celé meno a bydlisko prokuristu a aj spôsob ako sa bude za podnikateľa podpisovať. Všeobecne platí, že sa prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná si pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru. Akú formu má mať dodatok zákon neupravuje, môžu byť použité rôzne varianty napr. ,,p.pˮ, ,,per procuramˮ , ,,prokuristaˮ a pod.

Ak je prokúra udelená viacerým prokuristom, v návrhu musí byť jasné, ako budú prokuristi konať, či samostatne alebo viacerí spoločne.

Ukončenie prokúry

Funkcia prokuristu môže byť ukončená viacerými spôsobmi. U podnikateľa je to odvolanie prokuristu, ktoré by malo prebehnúť tým istým spôsobom ako jeho vymenovanie. Prokúra zaniká aj stratou spôsobilosti prokuristu na právne úkony, dohodou, výpoveďou alebo smrťou prokuristu.

Pre podnikateľa je udelenie prokúry efektívnym spôsobom, ako si zjednodušiť bežné činnosti súvisiace s podnikaním. Tým, že oprávnenie prokuristu má široký rozsah, je dôležité vybrať si a udeliť prokúru zodpovednej osobe, ktorá ju bude vykonávať v čo najlepšom záujme podnikateľa.

 

Daňová povinnosť živnostníka a eseročky – fakturácia

07.10.2019

Rozdiel medzi eseročkou a živnosťou je hlavne v ekonomickej oblasti a to hlavne v dátume vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť spoločnosti s.r.o. vzniká vo vzťahu k dani z príjmu už viac »

Vhodný výber sídla firmy a obchodného mena

24.09.2019

Firma a jej obchodné meno Pri výbere vhodného obchodného mena firmy treba myslieť na to, aby už Vami vybraté meno neexistovalo, alebo aby už nebolo zapísané v obchodnom registri, pretože obchodné viac »

Zoznam orgánov verejnej moci – kam zájsť s verejnou listinou ?

17.09.2019

Apostilovanie úradných dokumentov na Slovensku vykonávajú určité úrady a orgány. V našej krajine nemáme stanovené jediné miesto, kde apostilovať daný dokument, ktorý je potrebný úradne viac »

Volkswagen Bratislava

Nemecký prepad vo výrobe áut cíti aj Slovensko

24.10.2019 05:00

Nástup ekologických vozidiel stojí za súčasným prepadom nemeckého aj slovenského automobilového priemyslu.

británia anglicko kamión telá migranti Grays weterglade polícia

V kamióne v Kente objavila polícia deväť ukrývajúcich sa migrantov

23.10.2019 22:13

V priemyselnom parku Waterglade v meste Grays v susednom grófstve Essex bolo v stredu v kamióne nájdených 39 tiel.

Izrael Reuven Rivlin  Benny Ganc

Izraelský prezident poveril zostavením vlády Bennyho Ganca

23.10.2019 21:22

Premiérovi Netanjahuovi sa pokus o zostavenie vlády nepodaril. Ak to nevyjde ani Gancovi, je pravdepodobné, že prezident vypíše nové voľby.

úrad ochrana oznamovateľov korupcia

Komisia ukončila výsluch uchádzačov na post šéfa protikorupčného úradu

23.10.2019 18:30, aktualizované: 18:44

Komisia musí podľa zákona zaujať k jednotlivým kandidátom stanovisko do 15 dní od ukončenia ich vypočúvania.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 56
Celková čítanosť: 58750x
Priemerná čítanosť článkov: 1049x

Autor blogu