Založ si blog

Problémy pri registrácii na DPH stavebných firiem

Firma kúpila pozemok, postavila na ňom dom a predala ho. Počas stavby si neuplatňovala DPH. Po predaji podala žiadosť o registráciu DPH. Pri ďalších stavbách by si uplatňovala odpočet / samozdanenie DPH a pri predaji by DPH aj odviedla. Tak to štandardne majú fungovať začínajúce stavebné firmy.

Zákon hovorí, že platcom DPH sa stáva od momentu keď prijala platbu alebo keď dodala stavbu (14.11.2018). Platba bola vykonaná tak, že najprv bol uhradený blokovací depozit v prospech realitnej kancelárie (26.9.2018) a potom až zvyšok ceny (12.10.2018). V kúpnej zmluve bolo štandardne uvedené, že aj blokovací depozit je súčasťou kúpnej ceny. Bohužiaľ, na daňový úrad bola dodaná faktúra s dňom vystavenia (30.10.2018) až po úhrade kúpnej ceny.

Riešenia problémov pri registrácii DPH

Keďže platcom DPH podľa zákona sa stáva buď prijatím úhrady alebo dodaním, tak z faktúry vystavenej až po úhrade bude asi daňový úrad chcieť uhradiť DPH. Otázka je, že či sa dá brániť tomuto postupu tým, že faktúra sa stornuje a vystaví 13.9.2018, keď došlo k uzavretiu rezervačnej zmluvy, teda ešte pred platbami a odovzdaním.

Proti postupu daňového úradu sa je možné brániť tvrdením, že 30.10.2018 sa vystavila faktúra, na ktorú sa platilo 12.10.2018, čo nie je možné z faktického hľadiska, pretože faktúra musí predchádzať platbe.

Počas kontroly nie je možné podávať opravné / dodatočné priznania a kontrolné výkazy, čo ale nie je potrebné, keďže sa žiadne ešte nepodali. Storno a vydanie novej faktúry je možné.

Čiastkové zmiernenie problémov pri registrácii DPH

Ak nakoniec aj k registrácii DPH dôjde skôr ako si to stavebná firma želá a z dodania stavby musí odviesť DPH, tak si aspoň môže uplatniť odpočet DPH z dodaní, ktoré predchádzali registrácii DPH ale boli spojené so stavbou, za ktorú firma DPH odviedla.

Znenie zákona a registrácia DPH pre stavebné firmy

Zákon č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty, Registračná povinnosť § 4 ods. (4) …. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa odseku 1, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch podľa štvrtej vety a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť. Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Tip od nás : Najlepšie riešenie ako predchádzať týmto problémov, je kúpiť overenú ready made s.r.o. registrovanú ako platca dph podľa § 4.

Tradícia ochranných známok

22.01.2020

Tradícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov a služieb začala už v období staroveku, kedy sa určité označenia používali v spojitosti s keramickými, tehliarskymi viac »

Dôvody vedúce k výmazu ochrannej známky

21.01.2020

Kompetencie v konaní o výmaze ochrannej známky z registra má výlučne Úrad priemyselného vlastníctva. Úrad ochrannú známku z registra vymaže, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo viac »

Prechod zo živnosti na s. r. o.

20.01.2020

Podnikáte už dlhšiu dobu, a zaťažujú Vás čoraz vyššie odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne ? Mnoho našich zákazníkov sa zaujíma, ako môžu hladko prejsť z podnikania v rámci živnosti viac »

čínska reštaurácia, Laurinská ulica, Sólymos, incident

Polícia v centre Bratislavy riešila agresívneho muža. Bol to minister Sólymos

22.01.2020 23:04

V centre Bratislavy polícia riešila konflikt, pri ktorom agresívny muž vykrikoval, že je minister životného prostredia. Naozaj išlo o ministra Lászlóa Sólymosa.

Luigi Di Maio

Luigi Di Maio odstúpil z vedenia Hnutia piatich hviezd

22.01.2020 22:38

Hnutie je najsilnejšou stranou vo vláde premiéra Giuseppeho Conteho.

Španielsko počasie dážď sneh víchrica obete

Španielskom sa presúva krutá zimná búrka, usmrtila už najmenej deväť ľudí

22.01.2020 22:20

Medzi novonahlásenými mŕtvymi boli v stredu 49-ročný bezdomovec.

peniaze, bankovky, euro

MZ SR: Peniaze išli prioritne do nemocníc, ktoré liečia najvážnejšie prípady

22.01.2020 21:30

Aj menšie nemocnice sa môžu uchádzať o finančné prostriedky, a to z európskych fondov,mieni rezort.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 74
Celková čítanosť: 91227x
Priemerná čítanosť článkov: 1233x

Autor blogu