Založ si blog

Tradícia ochranných známok

Tradícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov a služieb začala už v období staroveku, kedy sa určité označenia používali v spojitosti s keramickými, tehliarskymi a koženými výrobkami.

Označenia boli tvorené iniciálkami, značkami, písmenami, grafickými alebo inými obrazovými symbolmi, ktoré boli umiestňované na povrchu výrobkov prípadne sa pripevňovali zvlášť. Najmä v novoveku sa tento zvyk ďalej rozširoval, kedy začalo dochádzať k hromadnej výrobe a výmene tovarov. K zásadnému rozvoju, z hľadiska právnej ochrany označení výrobkov a služieb došlo  však  až v druhej polovici 20. storočia. Medzi najpokrokovejšie krajiny v tejto oblasti patrili USA, Anglicko, Nemecko, Rakúsko a Francúzsko. Na našom území bola založená novodobá právna úprava zaoberajúca sa ochranou práv označení zavedená rakúskym cisárskym patentom č. 230 z roku 1859, neskôr bol v roku 1890  na území vtedajšieho Rakúsko – Uhorska zriadený ústredný známkový register. V roku 1918 po vzniku  Československej republiky  došlo k prevzatiu skôr platných Rakúsko – uhorských právnych úprav ( zákony č. 469 a 471 z roku 1919 a zákon č. 261 z roku 1921). Takáto právna úprava bola na území Československa až do roku 1952, kým nedošlo k novelizácií zákonom č. 8 o ochranných známkach a neskôr nahradený  v roku 1988 zákonom č. 174. V Slovenskej republike bol nový zákon prijatý v roku 1997 (zákon č. 55/1997 Z. z.). Súčasný platný zákon o ochranných známkach je z roku 2001 (zákon č. 577/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 14/2003 s účinnosťou od 1.2.2004.

Zosúlaďovaním právnych predpisov týkajúcich sa ochranných známok členských štátov začalo Európske spoločenstvo  v roku 1988, a to prijatím harmonizačnej smernice, ktorej cieľom bolo odstránenie existujúcich rozdielov medzi národnými predpismi jednotlivých členských štátov a prispieť tým k slobode poskytovania služieb a voľnému pohybu tovaru. Smernica sa upravuje výpočet označení, ktoré môžu byť použité ako ochranná známka, a či sú dostatočne schopné odlíšiť jednotlivé služby alebo výrobky jedného podnikateľského subjektu voči iným službám a výrobkom ostatných subjektov. Prvoradou je úroveň ochrany, ktorá vyplýva zo zápisu ochrannej známky v rôznych členských štátoch, ktorá je dnes v celej Európskej únii rovnaká.

Zákon o ochranných známkach z roku 1997 plne prevzal vyššie uvedené zásady, ktorý zároveň odstránil jednotlivé prekážky pri manipulovaní s ochrannými známkami, ktoré boli dosiaľ poznamenané administratívnymi zásahmi štátu do postavenia jednotlivých hospodárskych subjektov. Úpravou sa docielilo  posilnenie postavenia vlastníka ochrannej známky, ako aj zosilnenie zodpovednosti iných  podnikateľských subjektov pri označovaní služieb a výrobkov. K výraznému posilneniu ochrany práv tretích osôb došlo zavedením námietkového konania pred zápisom ochrannej známky do verejnoprávneho registra. Prvá etapa úpravy systému ochrany priemyselného vlastníctva v SR bola prijatím zákona zavŕšená.

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detské srdce

02.02.2023 00:14

Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko - domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko v Prešove.

Zväz skautov

Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku

02.02.2023 00:07

Mládežnícka organizácia pre deti a mládež patriacu do ukrajinsko-rusínskej resp. ukrajinskej národnosti vychádzajúca z tradícii ukrajinského skautingu PLAST.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Občianske združenie Pokoj a Dobro Hlohovec

02.02.2023 00:04

30 rokov pracujeme s mužmi bez domova a učíme ich základným hygienickým návykom a 25 sa staráme o ženy a matky s deťmi, tiež im pomáhame zaradiť do života.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Motoklub Rakúsy, o.z.

02.02.2023 00:00

Sme mladí, nadšení chlapci, ktorých hlavným cieľom je podpora motoristického športu a vytváranie podmienok pre pozitívny vzťah detí a mládeže k športu.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 271784x
Priemerná čítanosť článkov: 3020x

Autor blogu