Založ si blog

Ako si zaobstarať ubytovania pri prechodnom pobyte za zámerom podnikania

Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov uvádza v jednom zo svojich ustanovení, v prípade žiadosti cudzinca o prechodný pobyt predložiť aj doklad o zabezpečení ubytovania.

Aká je dĺžka poskytnutia ubytovania 

Ak cudzinec, ktorý sa rozhodne podať žiadosť o prechodný pobyt, musí predložiť doklad, že má garanciu prechodného pobytu minimálne 6 mesiacov. Je dôležité vedieť, že ak sa rozhodnete k žiadosti o prechodný pobyt priložiť prílohu o nájomnej zmluve, ktorá je uzatvorená na 6 mesiacov, pravdepodobne táto 6-mesačná lehota nebude stačiť na potvrdenie žiadosti. A prečo je 6-mesačná lehota krátka na potvrdenie žiadosti o prechodný pobyt? V tomto prípade je potrebné prirátať aj lehotu rozhodovania o pobyte cudzinca, ktorá je štandardne 90 dní, ktorú zákon vo v určitých zákonných ustanoveniach sa môže rozhodnúť predĺžiť. . Preto, ak sa rozhodnete podať žiadosť o prechodný pobyt odporúčame, aby bol tento doklad vystavený v ideálnom prípad na rok.

Čo je možné predložiť ako doklad o ubytovaní cudzinca 

Zákona o pobyte cudzincov v ustanovení § 122, kde sa zmieňuje aký doklad môže cudzinec predložiť:

  • čestné vyhlásenie majiteľa nehnuteľnosti, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti ak sú uvedení viacerí vlastníci je potrebné vlastníkov čestné vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov. Podpis jednotlivých vlastníkov je potrebné úradne overiť.
  • nájomná zmluva, kde v tomto prípade musia byť úradne overené podpisy nielen vlastníkov nehnuteľnosti, ale aj prenajímateľa a cudzinca
  • podnájomná zmluva – v takomto prípade sa obyčajne prikladá k podnájomnej zmluve aj nájomná zmluva, ktorá preukazuje, že nájomca mal právomoc udeliť povolenie podnájomníkovi
  • súhlas ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania. V tomto prípade je dôležité preskúmať či udelenie povolenia konkrétneho ubytovacieho zariadenia bude prijaté, pretože osoby, ktoré prevádzkujú tieto zariadenia často nie sú jeho vlastníkmi

S účinnosťou od mája 2018 nie je potrebné dokladať list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec ubytovaný. Zákonodarca od mája 2019 nevyžaduje predloženie listu vlastníctva, kde je uvedená nehnuteľnosť, kde bude príslušník tretej krajiny nasťahovaný.

Stretli sme sa už aj s takýmto prípadom, že útvar polície nesúhlasil s akceptáciou potvrdenia ubytovacieho zariadenia, ak toto ubytovacie zariadenie poskytovalo ubytovanie viac cudzincom ako bola jeho kapacita. . Následne sa začalo dokazovanie, kde ubytovacie zariadenie sa snažilo preukázať, že jeho maximálny limit prijatých hostí nebol presiahnutý. Táto situácia nastáva vtedy, ak ubytovacie zariadenie nerobí záznamy o potvrdeniach, ktoré udelili a pobytoch.

Ak Vás článok zaujal obráťte sa na služby našej kancelárie . ak potrebujete vypracovať čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania pre cudzinca.

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

poisťovňa Dôvera

Dôvera žiada od ÚDZS vyše 32-tisíc eur a ospravedlnenie pre nepravdivé tvrdenia

26.09.2022 16:01

Dôvera tvrdí, že jej úrad spôsobil nemajetkovú ujmu údajným “neoprávneným zásahom do jej dobrej povesti tým, že zverejnil nepravdivé informácie”.

Irak, poľskí vojaci

Poľská armáda ponúkne občanom jednodňový základný vojenský výcvik

26.09.2022 15:08

Výcvik bude zahŕňať narábanie so zbraňou, streľbu, boj z blízka a čítanie z máp.

Donald Trump

Skončí Trump za mrežami alebo opäť v Bielom dome?

26.09.2022 14:00

Radikálny populista Donald Trump bojuje so zákonom.

lizz trussová

Trussová zrejme plánuje z ekonomických dôvodov upraviť britský vízový systém

26.09.2022 13:40

Britská premiérka by sa tak snažila vyriešiť problémy spojené s nedostatkom pracovnej sily v kľúčových odvetviach krajiny.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 258419x
Priemerná čítanosť článkov: 2871x

Autor blogu